Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана пропозиція, є офіційною пропозицією ТОВ "ВИТАЛТЕХНО", далі по тексту — «Продавець», укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин, далі у тексті — «Договір», та розміщує Публічну оферту (оферту) на офіційному сайті Продавця https://vitaltechno.ua/ (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. У момент повного та безумовного акцепту Покупцем пропозиції (акцепту) Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товару вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в на умовах та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Визначення та визначення

2.1. У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні елементи;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» засіб представлення або продажу товарів, робіт чи послуг шляхом здійснення електронного правочину.

* «Продавец» - компанія, що реалізує товари, представлені на сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала договір з Продавцем на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, вказаного Покупцем при оформленні замовлення та здійсненні оплати.

Предмет Угоди

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Ця Угода регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

- добровільний вибір Покупцем товару в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцю на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину та наявний у наявності. 4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості. 4.3. Якщо товару немає на складі, менеджер компанії зобов'язаний повідомити про це Покупця (телефоном або електронною поштою). 4.4. Якщо товару немає в наявності, Покупець має право замінити його на товар аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

Платіжне доручення замовлення

Готівковий платіж

5.1. Оплата здійснюється при отриманні товару у відділенні транспортної компанії за готівковий розрахунок у гривнях. 5.2. Якщо гроші не надійшли, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Условия доставки заказ

6.1. Товари, придбані в інтернет-магазині, доставляються на склади транспортних компаній, де здійснюються замовлення. 6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплачувати та отримувати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сотрону

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до положень цього договору та чинного законодавства України. 8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, яка може відрізнятися від оригінального продукту виключно через різну передачу кольору моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

- за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримки та перерви в наданні Послуг (обробці замовлень і доставці товарів), що виникають з причин, що не залежать від нього;

- за незаконні протиправні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- для передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо під його логіном була інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі.рству или морольным принципам моральности. 8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Для цілей цього договору під обставинами непереборної сили розуміються події надзвичайного, непередбаченого характеру, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними засобами.< /p> 8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Другие оченье

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його попередньої публікації на сайті https://vitaltechno.ua 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного продажу товарів через Інтернет. 9.3. Відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення, несе покупець. При цьому, здійснюючи акцепт (замовлення та подальшу оплату товару), Покупець надає Продавцю безумовну згоду на збір, обробку, зберігання та використання його персональних даних, відповідно до ЗУ «Про охорону особисті дані». 9.4. Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактической датой электронной азгиме между устройствами есть данные программы кондиционные, в автомобиле со ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцю, доставки товарів, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Возврат дорован в Интернет-магазин продажів повідомлення дуже колобаті України. 10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця. 10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому грошову суму, сплачену за товар за фактом повернення товару, за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару. товарів Покупцеві.

Тривалість контракту

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка надіслала пропозицію про укладення такого договору, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до фактичної поставки товару, шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо Вашу увагу, що Інтернет-магазин «Prolum.com.ua» на офіційному сайті https://vitaltechno.ua має право відповідно до законодавства України надавати право використання Інтернет-платформи ФЛП юридичним особам для реалізації товарів.